Informacje uzupełniające do bilansu 2016

Informacje uzupełniające do bilansu 2016