Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Zarząd

Kształtowanie się składów zarządu DSON od 1993 r.

Komitet Założycielski DSON – 03.09.1993 r.

Barbara Barańska
Dorota Kosiorek
Marian Kubik
Ryszard Plata
Jerzy Popławski
Edward Skarupa
Roman Szlezinger
Małgorzata Szpak
Janusz Szymala

I zarząd DSON – 18.12.1993 r. do 19.03.1996 r.

Janusz Szymala – prezes (  zmarł na początku 1996 r.)
Roman Szlezinger – wiceprezes ( złożył rezygnację 11.06.1994 r.)
Zbigniew Prus Strowski – wiceprezes  (od 11.06.1994 r.)
Barbara Barańska – skarbnik
Członkowie
Ryszard Plata
Edward Skarupa

II zarząd DSON – 19.03.1996 r. do 08.11.1997 r.

Ireneusz Kostrzębski – prezes
Michał Polewski – wiceprezes
Stanisława Sikora – skarbnik
Członkowie
Ryszard Plata
Andrzej Zieliński
Zbigniew Michurski

III zarząd DSON – 08.11.1997 r. do 23.05.2002 r. 

Bożena Wiernik – prezes
Leszek Szarapow – wiceprezes ( zrezygnował 24.06.1998 r.)
Alicja Głowińska – wiceprezes ( od 23.06.2000 r.)
Stanisława Sikora – skarbnik
Członkowie
Andrzej Zieliński (  23.06.2000 r. zrezygnował)
Marek Rogala
Zbigniew Michurski ( od 24.06.1998 r., zrezygnował 23.06.2000 r.)
Adrianna Wierna ( od 23.06.2000 r.)

IV zarząd DSON – 23.05.2002 r. do 30.03.2006 r.

Bożena Wiernik – prezes
Alicja Głowińska – wiceprezes
Zuzanna Radziemska – sekretarz ( zmarła pod koniec kadencji)
Marek Rogala – skarbnik
Członkowie
Zbigniew Boruch
Adrianna Wierna

V zarząd DSON – 30.03.2006 r. do 15.03.2010r. 

Bożena Wiernik – prezes
Henryk Wiśniewski – wiceprezes ( zrezygnował 26.06.2006 r.)
Katarzyna Roman – sekretarz
Adrianna Wierna – skarbnik
Członkowie
Zbigniew Boruch
Zbigniew Lubiński

VI zarząd DSON- od 15.03.2010 r. do 10 .03.2014 r.

Bożena Wiernik – prezes
Katarzyna Roman – sekretarz
Adrianna Wierna – skarbnik
Członkowie
Zbigniew Boruch
Zbigniew Lubiński

VII zarząd DSON- od 10.03.2014 r.

Alicja Głowińska – prezes

Krystyna Pudło – sekretarz

Krystyna Korzuch- skarbnik

Jan Kamiński – członek zarządu

Zbigniew Lubiński – członek zarządu

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...