Szczegóły aktualności

2012-09-30
Informacja o wpływie darowizn z tytułu odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 2004 r. Stowarzyszenie spotykało się z pozytywną oceną swej pracy, czego wyrazem było przeznaczenie dla nas  przez podatników, odpisu 1 % z podatku  dochodowego od osób fizycznych.

Wysoce cenimy sobie  otrzymane darowizny. Otrzymane środki zostały  spożytkowane głównie na działalność dziecięcej świetlicy środowiskowo- integracyjnej DSON oraz klubu integracyjnego DSON.

Liczymy na to, że w roku 2012, przy rozliczeniu podatku za 2011 r. podatnicy dostrzegą nasze aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazując nam ponownie swój  podatkowy 1 %.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Kwoty odpisu otrzymane w poszczególnych latach:

2004-  1121 zł;

2005-  7162 zł;

2006-  5008 zł;

2007-  4409 zł;

2008-  7584 zł;

2009-  8454 zł;

2010-  7281 zł.

 

23 kwietnia 2012 r.

Podczas trwającej akcji składania w Urzędzie Skarbowym zeznań podatkowych za 2011 r. , konsultant społeczno – prawny DSON pomógł 38  niepełnosprawnym wypełnić  odpowiednią deklarację podatkową PIT.

 

 

Zarząd DSON otrzymał z urzędów skarbowych informacje o kwotach jakie w ramach  odpisu 1 % od podatku od osób fizycznych za 2011 r przekazali podatnicy na rzecz naszego Stowarzyszenia. Łącznie otrzymalismy  7101, 30 zł.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na działalność klubu integracyjnego DSON.