Szczegóły aktualności

2012-03-20
Walne zgromadzenie członków DSON

Dnia 19 marca 2012 r. odbyło się  walne zwyczajne zgromadzenie członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. Obradowano w sali klubu integracyjnego DSON w budynku WOK na Białym Kamieniu. Podczas zebrania  trwającego od  godziny 15 do 16 rozpatrzono i zatwierdzono :

-sprawozdanie merytoryczne  z działalności DSON za 2011 r. ( Tekst sprawozdania na stronie "Sprawozdania").

- bilans za 2011 r. wraz z  rachunkiem  zysków i strat oraz informacją dodatkową.( Tekst bilansu  na stronie "Sprawozdania"). Przyjęto uchwałę  o  pokryciu różnicy  między przychodami a wydatkami za 2011 r. z funduszy statutowych DSON.

Zebranie udzieliło zarządowi DSON absolutorium za  działalność w 2011 r.

Na 58 członków DSON opłacających składki członkowskie, w zgromadzeniu uczestniczyło  40, tj. 69 %.