Szczegóły aktualności

2012-04-11
Posiedzenie zespołu PCPR

Pan Piotr Wiernik członek DSON i konsultant społeczno- prawny Stowarzyszenia uczestniczył dnia 11 kwietnia 2012 r.  w posiedzeniu zespołu PCPR d/s opiniowania wniosków o przyznanie funduszy na rehabilitacje osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Zespół rozpatrzył kilkaset  złożonych wniosków i w oparciu o prawem przewidziane kryteria dokonał rozdziału środków w przyznanych Powiatowi limicie , zgodnie ze stosowna uchwałą Rady Powiatu.