Szczegóły aktualności

2013-01-07
Aktualności zbieżącego życia DSON

07 stycznia 2013 r. w klubie integracyjnym DSON odbyło sie uroczyste powitanie Nowego Roku. Przy  tradycyjnej lampce wina musującego i słodyczach, złożono sobie życzenia wszelkiej pomyślności w okresie najbliższych 12 miesięcy. W towarzyskiej atmosferze dzielono się wrażeniami z przebiegu światecznych i noworocznych dni.

  

W każdy poniedziałek tygodnia swoje spotkania odbywa klub integracyjny osób niepełnosprawnych DSON.

Jak już pisaliśmy, pierwsze powakacyjne odbyło się 3 września i w części służyło dzieleniu się informacjami o wakacyjnym wypoczynku, także o pobytach na wczasach rehabilitacyjnych. Oceniano wartość stosowanych zabiegów rehabilitacyjnych oraz przydatność bardzo konkretnych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każde spotkanie poniedziałkowe służy pozytywnemu pogłębianiu relacji między uczestnikami klubu, sprzyja wymianie opinii i poglądów na różne interesujące tematy. W czasie spotkań uczestnicy wysłuchują krótkich relacji o przypadających w dniu spotkania rocznicach ważnych wydarzeń w Polsce i na Świecie, w tym przypomnienie dat urodzin lub zgonu wybitnych Polaków i cudzoziemców z przypomnieniem fragmentów ich życia i dokonań.

Poniedziałek 17 września był okazja do radosnego pożegnania lata i przywitania przyjaznej jesieni.

Część spotkań w miesiącach wrzesień- listopad było poświęconych realizacji „Wielopłaszczyznowego programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych w klubie DSON” współfinansowanego przez PCPR w Wałbrzychu.

Cały rok podczas poniedziałkowych spotkań dyżurujący prawnik udzielał porad społeczno –prawnych osobom potrzebującym takowych. Obecny na klubowych spotkaniach pedagog służył różnego typu poradami związanymi z wychowaniem czy rozwiązywaniem konfliktów domowych lub środowiskowych, czy temu podobnych. Instruktor gospodarstwa domowego przeprowadził praktyczną naukę sporządzania zdrowych posiłków. W drodze indywidualnych konsultacji oraz porad prowadzono szkolenie związane z obsługą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komputera.

W okresie poprzedzającym „ andrzejki” przeprowadzono rozgrywki szachowo- warcabowe, których finał nastąpił 29 listopada podczas zabawy andrzejkowej. (Foto , na zdjęciu uczestnicy imprezy Joanna Pawłowska i Mateusz Mokijewski) Odbyła się ona w „ Restauracji Bohema” w Szczawnie Zdroju i połączono ją z kolacją oraz grami i zabawami andrzejkowymi ( Foto na zdjęciu Bożena Wiernik I Jerzy Mach podczas wręczania nagrody).

17 grudnia członkowie DSON spotkali się na tradycyjnej wigilii. Sami ją sobie zorganizowali, przygotowując tradycyjne potrawy  i oprawę uroczystości. Złożono sobie życzenia świąteczne. Prezes DSON Bożena Wiernik uczyniła to w formie recytacji wiersza Leopolda Staffa „ Gwiazda”, a zarząd DSON w formie nastrojowej refleksji, którą przytaczamy: „W świątecznym i noworocznym nastroju mamy nadzieję, że to, co przed nami będzie lepsze.

Nadzieja jest rośliną trudną do wyplenienia, zawsze będzie wypuszczać nowe pędy.

Wystarczy promyk nadziei, aby otworzyło się niebo. Tego życzymy z całego serca”.