Szczegóły aktualności

2013-03-20
Podsumowanie roku 2012

W dniu 18 marca 2012 r odbyło się  walne zebranie członków DSON. Jego  zwołanie i przebieg , związane było z koniecznością zatwierdzenia  sprawozdań: merytorycznego i finansowego za 2012 r.

Członkowie obecni na zebraniu (frekwencja wyniosła 69 %  ) , po wysłuchaniu informacji   prezes Bożeny Wiernik  o działalności  stowarzyszenia w 2012 r oraz  gospodarce jego finansami podjęli  trzy uchwały zatwierdzające:

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

2. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. to jest , bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

3.Przeznaczenie  nadwyżki  dochodów nad wydatkami na koniec 2012 r.  w kwocie 8919,03 zł na zasilenie funduszu statutowego DSON.

Zebranie uznało, że Zarząd DSON dobrze kierował pracami  stowarzyszenia i udzielił mu absolutorium za 2012 r.