Zarząd

  Prezes
  mgr Bożena Wiernik 


Sekretarz:
Katarzyna Roman

 

Skarbnik
Adrianna Wierna

Członek zarządu
   Zbigniew Lubiński


 Członek zarządu
  Zbigniew Boruch
 
 
 
 

         Kształtowanie się składów zarządu DSON od 1993 r.

 

">Komitet Założycielski DSON – 03.09.1993 r.

Barbara Barańska

Dorota Kosiorek

Marian Kubik

Ryszard Plata

Jerzy Popławski

Edward Skarupa

Roman Szlezinger

Małgorzata Szpak

Janusz Szymala

 

">I zarząd DSON – 18.12.1993 r. do 19.03.1996 r.

"> 

Janusz Szymala – prezes (  zmarł na początku 1996 r.)

Roman Szlezinger – wiceprezes ( złożył rezygnację 11.06.1994 r.)

Zbigniew Prus Strowski – wiceprezes  (od 11.06.1994 r.)

Barbara Barańska – skarbnik

">Członkowie

Ryszard Plata

Edward Skarupa

 

II zarząd DSON – 19.03.1996 r. do 08.11.1997 r.

 

Ireneusz Kostrzębski – prezes

Michał Polewski – wiceprezes

Stanisława Sikora – skarbnik

Członkowie

Ryszard Plata

Andrzej Zieliński

Zbigniew Michurski

 

III zarząd DSON – 08.11.1997 r. do 23.05.2002 r.

 

Bożena Wiernik – prezes

Leszek Szarapow – wiceprezes ( zrezygnował 24.06.1998 r.)

Alicja Głowińska – wiceprezes ( od 23.06.2000 r.)

Stanisława Sikora – skarbnik

Członkowie

Andrzej Zieliński (  23.06.2000 r. zrezygnował)

Marek Rogala

Zbigniew Michurski ( od 24.06.1998 r., zrezygnował 23.06.2000 r.)

Adrianna Wierna ( od 23.06.2000 r.)

 

IV zarząd DSON – 23.05.2002 r. do 30.03.2006 r.

 

Bożena Wiernik – prezes

Alicja Głowińska – wiceprezes

Zuzanna Radziemska – sekretarz ( zmarła pod koniec kadencji)

Marek Rogala – skarbnik

Członkowie

Zbigniew Boruch

Adrianna Wierna

 

V zarząd DSON – 30.03.2006 r. do 15.03.2010r.

 

Bożena Wiernik – prezes

Henryk Wiśniewski – wiceprezes ( zrezygnował 26.06.2006 r.)

Katarzyna Roman – sekretarz

Adrianna Wierna – skarbnik

Członkowie

Zbigniew Boruch

Zbigniew Lubiński

 

VI zarząd DSON- od 15.03.2010 r.

 

Bożena Wiernik – prezes

Katarzyna Roman – sekretarz

Adrianna Wierna – skarbnik

Członkowie

Zbigniew Boruch

Zbigniew Lubiński