Sprawozdania

                  

 

 Strona prezentuje sprawozdania merytoryczne i finansowe DSON

 

 

Rok 2010 

Bilans

patrz

Rachunek wyników

patrz

Informacja dodatkowa

patrz

Sprawozdanie merytoryczne

patrz

Rok 2011

Bilans

patrz

Rachunek wyników

patrz

Informacja dodatkowa

patrz 

Sprawozdanie merytoryczne

patrz

Rok 2012

Bilans


patrz