Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Informacja o walnym zgromadzeniu członków DSON

Uchwała

Zarządu DSON w Wałbrzychu podjęta dnia 05 marca 2012 r.

Zarząd DSON, zgodnie z § 27 i 22 Statutu DSON, zwołuje na dzień 19 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zgromadzenia, sala klubowa WOK w Wałbrzychu, ul. gen. Andersa 185. Godzina rozpoczęcia: w terminie pierwszym15, 00 w terminie drugim – 15,15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok
7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i
strat oraz informacji dodatkowej
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON
10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok
11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Zarząd DSON

Prezes Bożena Wiernik Sekretarz Katarzyna Roman Skarbnik Adrianna Wierna

Członek Zbigniew Boruch Członek Zbigniew Lubiński

Wałbrzych, dnia 05 marca 2012 r.

Pani/Pan…………………………………………………………….

członek DSON
Zarząd DSON działając zgodnie z § 27 i 22 Statutu, zwołuje na dzień 19 marca / poniedziałek / 2012 roku
zwyczajne walne zgromadzenie członków DSON w sali klubu integracyjnego DSON w WOK na Białym Kamieniu, ul. gen. Andersa 185.Pierwszy termin rozpoczęcia – godzina 15⁰⁰ – przy braku wymaganego Statutem DSON quorum: drugi termin rozpoczęcia – godzina 15¹⁵.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3.Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok
7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej
9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON
10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok
11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Prezes DSON
Bożena Wiernik

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...