Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Zaległe informacje

Pod koniec 2011 r. z inicjatywy grupy działaczy organizacji pozarządowych powołano w Wałbrzychu, Wałbrzyski Integracyjny Sejmik Osób Niepełnosprawnych, jako związek stowarzyszeń i osób prawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W jego utworzeniu brali aktywny udział członkowie DSON, pomagając przy opracowywaniu statutu organizacji i procedurze rejestracji sądowej.

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zadań publicznych, na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, reprezentowania ich interesów oraz integrowanie dla tego celu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych działających wśród niepełnosprawnych.

WISON uzyskał już rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, a na zebraniu założycielskim wybrał władze stowarzyszenia, w tym dwie członkinie DSON. W skład zarządu WISON powołano prezesa DSON Bożenę Wiernik, a członkiem komisji rewizyjnej WISON została Michalina Błaż- Bazan.
WISON podejmuje pierwsze kroki, aby udowodnić potrzebę swojego istnienia. DSON jako współorganizator WISON będzie w tym aktywnie uczestniczył. Bliższe szczegóły o WISON znajdują się na jego stronie internetowej.

W styczniu b.r. Starosta Wałbrzyski p. Robert Ławski powołał 5- osobową Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2012-2015. W jej skład wszedł członek DSON Piotr Wiernik, który w DSON, od 1997 r. pełni społecznie funkcję konsultanta społeczno- prawnego. Powiatowa Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybrała p. Wiernika swym wiceprzewodniczącym, delegując go do pracy w zespole do spraw opiniowania złożonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosków i ofert z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a finansowanych ze środków PFRON.
22 lutego 2012 r. Dyrektor PCPR swym zarządzeniem powołał p. Wiernika w skład wymienionego wyżej zespołu.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 16 marca, podczas ktorego wstepnie opiniowano złożone wnioski, na wszystkie prawem przewidziane formy finansowej pomocy ze środków PFRON. Z przyczyn finansowych, Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych po 10 latach prowadzenie dziecięcej świetlicy środowiskowo- integracyjnej, od 1 stycznia 2012 r. zrezygnowało z jej prowadzenia. Środki wsparcia , jakie ostatnio otrzymywaliśmy na pracę świetlicy z Urzędu Miejskiego nie pozwalały zabezpieczyć prawidłowego jej funkcjonowania. Kilkuletnia praca wychowawcza prowadzona w środowisku dzieci z Białego Kamienia przynosiła nam dużą satysfakcję. Efekty naszej pracy były widoczne w środowisku, z którego wywodziły sie dzieci , jak i w szkole, do której wychowankowie uczęszczali. Grupie wychowawców, którzy w okresie 10 lat pracowali w świetlicy wyrażamy serdeczne podziękowanie za ich trud włożony w wychowanie dzieci ze świetlicy.

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...