Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Informacja o wpływie darowizn z tytułu odpisu 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 2004 r. Stowarzyszenie spotykało się z pozytywną oceną swej pracy, czego wyrazem było przeznaczenie dla nas  przez podatników, odpisu 1 % z podatku  dochodowego od osób fizycznych.
Wysoce cenimy sobie  otrzymane darowizny. Otrzymane środki zostały  spożytkowane głównie na działalność dziecięcej świetlicy środowiskowo- integracyjnej DSON oraz klubu integracyjnego DSON.
Liczymy na to, że w roku 2012, przy rozliczeniu podatku za 2011 r. podatnicy dostrzegą nasze aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazując nam ponownie swój  podatkowy 1 %.
Z góry serdecznie dziękujemy.

Kwoty odpisu otrzymane w poszczególnych latach:

2004-  1121 zł;
2005-  7162 zł;
2006-  5008 zł;
2007-  4409 zł;
2008-  7584 zł;
2009-  8454 zł;
2010-  7281 zł.

23 kwietnia 2012 r.

Podczas trwającej akcji składania w Urzędzie Skarbowym zeznań podatkowych za 2011 r. , konsultant społeczno – prawny DSON pomógł 38  niepełnosprawnym wypełnić  odpowiednią deklarację podatkową PIT.
Zarząd DSON otrzymał z urzędów skarbowych informacje o kwotach jakie w ramach  odpisu 1 % od podatku od osób fizycznych za 2011 r przekazali podatnicy na rzecz naszego Stowarzyszenia. Łącznie otrzymalismy  7101, 30 zł.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na działalność klubu integracyjnego DSON.

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...