Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Doroczne zwyczajne walne zebranie członków DSON

Wałbrzych, dnia  04 marca 2013 r.

Pani/Pan…………………………………………………………….

członek DSON
Zarząd DSON działając zgodnie z §  27 i 22 Statutu, zwołuje na dzień 18 marca / poniedziałek / 2013 roku

zwyczajne walne zgromadzenie członków DSON w sali klubu integracyjnego DSON w WOK na Białym Kamieniu, ul. gen. Andersa 185.Pierwszy termin rozpoczęcia – godzina 14:30  – przy braku wymaganego Statutem DSON quorum: drugi termin rozpoczęcia – godzina 14:45.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3.Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2012 rok
7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2012 rok
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej
9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON
10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok
11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Prezes DSON
Bożena Wiernik

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...