Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Walne Zgromadzenie Członków DSON

Dnia 10 marca 2014 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze członków DSON. Podczas obrad podsumowano działalność w roku 2013, zatwierdzając sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium za rok 2013 i kadencje 2010- 2014.W trakcie zgromadzenia złożono obecnym Paniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet, wręczając czekolady zamiast tradycyjnego kwiatka. Zostało to przyjęte z entuzjazmem. W rewanżu, Panie uhonorowały obecnych Panów także czekoladami z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Mężczyzny. Tu także był wybuch entuzjazmu.

Upływ kadencji spowodował, że zgromadzenie dokonało wyboru organów statutowych stowarzyszenia.  Długoletni prezes DSON Bożena Wiernik nie zdecydowała się na dalsze kierowanie organizacją i zaproponowała, aby prezesem wybrać Alicje Głowińska, która już była w swoim czasie vice-prezesem DSON.  Zgromadzenie jednogłośnie powierzyło jej funkcję prezesa.  Ponadto w skład zarządu wybrano: Krystynę Pudło z funkcją sekretarza DSON, Krystynę Korzuch z funkcją skarbnika DSON. Także Jan Kamiński i Zbigniew Lubiński zostali członkami zarządu.

100_1944

Na zdjęciu od prawej:  Bożena Wiernik kończąca po 16 latach służbę prezesa DSON i Alicja Głowińska , która objęła  funkcję prezesa DSON.

Do komisji rewizyjnej DSON wybrano Edwarda Kaczmarka – przewodniczący, Waldemar Prokopowicz- zastępca, Katarzyna Roman – sekretarz.

Do sądu koleżeńskiego DSON wybrano Adriannę Wierną- przewodnicząca, Bogumiłę Jasińska – zastępca, Józefę Bek- sekretarz.

 

Zgromadzenie bardzo serdecznie podziękowało odchodzącej z funkcji Bożenie Wiernik, za długoletnie i owocne kierowanie stowarzyszeniem.

Zgromadzenie zakończono spotkaniem przy kawie i ciastku i wysłuchaniu krótkiej informacji o przypadających 10 marca rocznicach interesujących wydarzeń, które zaszły w Polsce i na świecie. Informacje takie nazywana żartobliwie „ bajką” stały się już tradycją każdego spotkania klubu integracyjnego DSON, a głosi ją Piotr Wiernik.

Przedstawiona podczas obrad informacja  Prezesa  DSON Bożeny Wiernik, ukazująca dorobek stowarzyszenia prezentowana jest poniżej.

                                                                            

Integracyjna aktywność Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w  

                                               Wałbrzychu w latach 1997-2014 ( wybrane zagadnienia)

 

XX-  lecie istnienia Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, upływ 4 letniej kadencji władz Stowarzyszenia, ( czyli lata 2010 do 2014), oraz moja decyzja o niekandydowaniu na funkcję prezesa DSON po 16 latach jej sprawowania, jest dobrą okazją do nieco szerszego podsumowania i oceny naszej pracy.

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 23 listopada 1993r. Powstało z myślą o masowym skupieniu osób niepełnosprawnych i reprezentowaniu ich interesów na arenie publicznej.  Do 1997r. Stowarzyszenie poszukiwało sposobu na istnienie w obszarze, który spowodował jego powstanie.

Ówczesne władze DSON nie miały jednak pomysłu na pracę stowarzyszenia. Obracano się w kręgu różnych projektów, bez poszukiwania źródeł ich sfinansowania. Brak było widocznych efektów działalności.

Wybrany 28 listopada 1997r. nowy zarząd borykał się z różnymi kłopotami, szczególnie finansowymi. Dług stowarzyszenia w tym dniu wynosił prawie 15 tyś. zł.

Zarząd skoncentrował się przede wszystkim na uregulowaniu wszystkich należności i rozpoczęciu działań integrujących członków, sympatyków i podopiecznych DSON. Przyniosło to do dziś wymierne efekty. Stowarzyszenie okrzepło, ma jasno zarysowany program działania, oddanych działaczy i uporządkowaną gospodarkę finansową.

W działalności stowarzyszenia skoncentrowano się na przedsięwzięciach związanych ze społeczną integracją osób niepełnosprawnych. Czyni się to w różnych formach.

DSON podejmowało i podejmuje różne działania związane ze wspieraniem środowiska niepełnosprawnych, występowania w ich imieniu do władz i instytucji z postulatami mającymi poprawiać sytuacje osób niepełnosprawnych. Takie rzecznictwo podejmujemy z inicjatywy własnej bądź na wniosek zainteresowanych.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu prowadzi od 1997 r szereg działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego.

Przez ostatnie 16 lat zorganizowaliśmy znaczną ilość integracyjnych wyjazdów poznawczych. Zaczęliśmy od poznawania miasta Wałbrzycha i Wrocławia, poprzez Dolny Śląsk i Europę. Poznawaliśmy dzięki temu historię, kulturę, ludzi, zabytki.

Zorganizowaliśmy szereg wycieczek, między innymi do Warszawy ( dwukrotnie), Wrocławia ( wielokrotnie), Jeleniej Góry, Zgorzelca, Kudowy, Dusznik a w nich zobaczyliśmy Muzeum Papiernictwa. Zwiedziliśmy Bazylikę w Wambierzycach i Kaplicę czaszek w Czermnej.  Dotarliśmy do Kopenhagi, Świnoujścia, Görlitz, byliśmy na Morawskim Krasie na Morawach w Czechach.  Poznaliśmy Pragę, Wiedeń, Bratysławę, byliśmy w europejskiej stolicy Brukseli, na polach bitwy pod Waterloo i historycznym mieście Brugii. Oglądaliśmy muzeum i pole bitwy pod Austerlitz koło Brna. Zbiorowo obejrzeliśmy w Dvur Kralove czeskie safari, zwiedzając tam piękne ZOO. Obejrzeliśmy stolice Niemiec Berlin, oraz pod Berlinem Tropical Island. W ostatnim roku zorganizowaliśmy kilkudniowy wypoczynek wakacyjny w mieście Trogir w Chorwacji.

Dobrą formą integracji społecznej było zorganizowanie 13 rajdów samochodowych osób niepełnosprawnych na – 3 dniowych; w Łężycy, Jarnołtówku, Dusznikach, Cieplicach, Międzygórzu, Sierpnicy, Pradze, Marianówce, Przesiece.  W programach rajdów były zespołowe i indywidualne konkurencje sportowe, wycieczki krajoznawcze i ogniska integracyjne, na których popisywaliśmy się zdobytą wiedzą w czasie pokonywania tras rajdowych.

W latach 2009-2010 zorganizowaliśmy 3 – dniowe rajdy piesze po ziemi wałbrzyskiej do Sierpnicy i Radosnej.

Corocznie uczestniczymy w spektaklu Opery Wrocławskiej i 2 krotnie Operetki. Zobaczyliśmy między innymi: Cosi Fan Tutte, My Fair Lady, Pierścień Nibelunga i Zmierz Bogów, Nabucco, Borysa Godunowa i Raj Utracony.

Od szeregu lat grupa niepełnosprawnych uczestniczy w koncertach Filharmonii Sudeckiej i spektaklach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Organizowaliśmy 15 turniejów szachowo – warcabowych połączonych z „Andrzejkami” ze wspólną kolacją wszystkich uczestników.

Przez 10 lat od roku 2001 do 2011 r. prowadziliśmy świetlicę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych i rodzin patologicznych.  Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach od 14.00 do 18.00. Prowadzone były z różnego typu zajęcia: sportowe, artystyczne komputerowe, organizowane wycieczki. Dzieci miały gdzie odrobić zadania domowe i zjeść podwieczorek.

Dla nich oraz innych dzieci, co roku ( łącznie 11) organizowaliśmy jesienne festyny sportowo- rekreacyjne. Uczestniczyło po 300 dzieci. W dniu festynu dzieci zwiedzały miasto stylizowaną kolejką, brały udział w organizowanych zawodach sportowych.

Pomagała nam straż pożarna, straż miejska, stado ogierów w Książu i wielu ludzi dobrej woli. W nagrodę dzieci otrzymywały przybory szkolne, piórniki, tornistry, oraz wiele drobniejszych nagród. Piekły kiełbasę na ognisku, śpiewały piosenki.

Corocznie organizujemy śniadania wielkanocne i wieczerze wigilijne, w których uczestniczą ludzie niepełnosprawni.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia skupia się w klubie integracyjnym DSON zlokalizowanym w siedzibie WOK przy ul. Gen. Andersa 185.

Spotyka się w nim środowisko osób niepełnosprawnych uczestnicząc w ciekawych zajęciach integracyjnych, kulturalnych, oświatowych. W ramach spotkań zorganizowaliśmy kurs języka niemieckiego, kurs obsługi komputera i posługiwania się Internetem, prowadziliśmy zajęcia rehabilitacyjne na basenie, konsultacje z prawnikiem, a też przygotowywaliśmy zajęcia z gospodarstwa domowego i inne. Raz zorganizowaliśmy zbiorowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Osieku.

W roku akcesji polski do Unii Europejskiej i ERON dzięki dotacji PFRON organizowaliśmy w dniach 10-12.10.2003 r., 3 – dniową ogólnopolską konferencję programową na temat „Społecznej integracji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej” dla 300 uczestników z całej Polski – przedstawicieli stowarzyszeń i związków oraz jednostek organizacyjnych w środowiskach i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od 1997 r. stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, a w nim m. in. doradztwo prawne, podatkowe.

Stowarzyszenie okresowo współpracowało z bankiem żywności, udzielając potrzebującym niepełnosprawnym wsparcia żywnościowego.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w projekcie o problematyce integracji osób niepełnosprawnych prowadzonym pod nazwą „Feniks” przez PCPR w Wałbrzychu.

Współpracując z Dolnośląskim Instytutem Doradczym stowarzyszenie było partnerem w dwóch prowadzonych projektach: „Integracja od przedszkola” i „Niemożliwe staje się możliwe”. Oba projekty służyły przygotowaniu nauczycieli przedszkoli do kształtowania u dzieci pozytywnych zachowań wobec zjawiska niepełnosprawności.

Wszystkie działania stowarzyszenia były finansowane ze środków pozyskanych od darczyńców, z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych oraz w wyniku wygrania konkursów na określone zadania ogłaszanych przez Oddział Dolnośląski PFRON oraz wszystkie szczeble samorządu: gminny powiatowy i wojewódzki.

 

 

To, co przedstawiłam działo się dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich członków DSON, szczególnie tych, którzy pracowali w zarządzie. Długo musiałabym czytać listę nazwisk z podziękowaniem.

Powiem, więc od serca i do każdego, kto to wie, jedno słowo: DZIĘKUJĘ!!!

 

 

 

 

 

 

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...