Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

 1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
 2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
 3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
 4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
 5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
 6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Walne Zgromadzenie Członków DSON

Walne Zgromadzenie Członków DSON

Dnia 11 maja 2015 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie sprawozdawcze członków DSON. Podczas obrad podsumowano działalność w roku 2014, zatwierdzając sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Wałbrzych, dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Pani/Pan…………………………………

członek DSON

 

Zarząd DSON działając zgodnie z §  27 i 22 Statutu, zwołuje na dzień 11 maja / poniedziałek / 2015 roku zwyczajne walne zgromadzenie członków DSON. Miejsce Zgromadzenia Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Plac Bohaterów Pracy 1. Godzina rozpoczęcia: w I terminie 1445, w II terminie –  1500.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

 1. Wybór przewodniczącego obrad.

3.Stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór protokolanta obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2014 rok.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2014 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok, to jest sprawozdania finansowego dla jednostek mikro – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji ogólnej oraz informacji uzupełniającej.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON.

10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 1. Rozpatrzenie zmian w sprawie zasad (polityki ) rachunkowości w DSON.

12.Przyjęcie uchwały w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w DSON.

13.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON.

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu DSON.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Prezes DSON

Alicja Głowińska

 

Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...