Zadzwoń do nas:
+48 606 97 19 83

Nasze cele

  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

wiecej-zielone

Aktualności

02-11-2016  |  12:02
Podniebne i muzyczne spotkanie w stolicy Dolnego Śląska
W dniu 09 lipca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
02-11-2016  |  11:32
Wiosenno –rekreacyjne spotkanie w wojsławickim Arboretum
W dniu 07 czerwca 2016 roku członkowie Dolnośląskiego.. czytaj więcej »
28-05-2016  |  15:29
II DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
W dniu 16 maja 2016 roku Prezes oraz dwóch członków.. czytaj więcej »

Informacje

Alicja Głowińska
prezes
Krystyna Pudło
sekretarz
Krystyna Korzuch
skarbnik
Zbigniew Lubiński
czł. zarządu
Jan Kamiński
czł. zarządu
555  Krystyna Pudło  Krystyna Korzuch Screen-Shot-2014-01-07-at-23.12.24-96x120[1] Jan Kamiński

Sprawozdania merytoryczne i finansowe. Czytaj »

wiecej-zielone

Linki

Deutsch

Im November 1993 in Wałbrzych in Niederschlesien hat eine Gruppe von Enthusiasten einen Nichtregierungsvereinder Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych heißt, gegründet.
Die Großziele der Verein sind:

1.   Das vielseitige Integrieren des Kreises von Behinderten, u.a. durch Veranstalten der Kultur – , Sport – , Touristik – , Bildungstätigkeiten.
2.   Schaffung von Bedingungen zur gesundheitlichen Rehabilitation der Behinderten, die Initiation von Liquidationder architektonischen Hindernisse.
3.   Veranstalten von Aktivitäten der Behinderten um gesellschaftlich wichtige Probleme, die u.a. mit: europäische Integration, Umweltschutz, Wirkung gegen sozialen Pathologien wie Alkoholismus, Drogensucht verbunden sind.
4.   Unterstützung von dem System der gesellschaftlichen und sozialen Hilfe, die von Regierungs-und Selbstverwaltungsinstitutionen geleistet wird.
5.   Schaffung der Bedingungen des aktiven Anteils von Behinderten am Gesellschafts-, Wirtschafts-, Kulturund Bildungsleben.
6.   Zusammenarbeit und Mitwirkung mit verwandten polnischen und ausländischen Vereinen für Unterstehungder Behinderten.

Arbeit des Vereins stützt sich zu der sozialen Aktivität ihrer Mitglieder und ist ein Volontäriat. Geldmittel hatder Verein aus Schenkungen und der von Gemeinde-Woiwotschaftselbstverwaltung und Regierungsadministration erhaltener Zuwendung. Seine Ziele realisiert der Verein durch verschiedene Handlungen. Er ist Veranstalter von Wettfahrten für Behinderte (es war schon 5), Sport-erholungsgartenfeste für behinderte Kinder (es war schon 3), Wettkämpfe, Spiele, kulturelle Tätigkeiten u.a. Wettbewerb über Europäische Union, gesundheitliche Rehabilitation auf dem Schwimmbad , Lernen von Fremdsprachen. Der Verein führt einen Integrationsklub für Behinderte mit Unterricht ein Mal pro Woche und einen Gemeinschaftsraum mit Computern für behinderte Kinder. Der Verein leiten 6 Personen mit der Vorsitzer Alicja Głowińska. Sitz des Vereins und Korrespondenzadresse: Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. W. Andersa 187, Handy + 48606971983,

E.mail: dson-walbrzych@wp.pl, dson@op.pl
https://dson.hb.pl
Pisali o nas
Pokaż wszystkie artykuły

Nie daj się oszustom

Wielopłaszczyznowy program aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – kulturalno turystyczne spotkanie na pograniczu polsko – czeskim

Tegoroczna kilkudniowa turystyczno – kulturalna wyprawa członków Dolnośląskiego...

Szlakiem Opactwa Cysterskiego – poznajemy barokowy Krzeszów i okolice

Dzięki finansowemu wparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze środków PFRON członkowie...